Konstituerande fullmäktige

29 april 2014

Den 19 maj är det dags för Uppsala studentkårs konstituerade fullmäktige. Det är det första sammanträdet för det i Kårvalet utsedda fullmäktige.

Uppsala studentkårs fullmäktige är dess högst beslutande organ. Konstituerande fullmäktige är det nyvalda fullmäktiges första sammanträde. Då väljs en lång rad studentrepresentanter inför det kommande verksamhetsåret.

Bl.a. väljs...

...en styrelse för Uppsala studentkår

...ett presidium (ordförande samt minst en (1) vice ordförande för Uppsala studentkår

...studieutskottets ordförande

...tidningsutskottets ordförande

...revisorer

...och många många fler.

Du som är intresserad av att engagera dig i nåt kul nästa år kan dyka upp på sammanträdet och nominera dig själv.

Mer information om vilka uppdrag som väljs kommer inom kort.

 

Plats: Eva Netzelius, Blåsenhus
Datum: 19 maj
Tid: 17.15

Relaterat innehåll