Kårgemensamt val av studentrepresentanter

20 maj 2014

Är du intresserad av att företräda studenterna vid Uppsala universitet? Studentkårerna vid universitetet håller den 27 maj ett gemensamt valmöte för att utse studentrepresentanter centralt vid Uppsala universitet.

Den 27 maj 2014 klockan 18.00 håller studentkårerna vid universitetet ett gemensamt valmöte där studentrepresentanter vid centrala organ inom universitetet utses. Ansökan lämnas genom formuläret på https://samverkan.utn.se senast den 22 maj 2014 (ansökningstiden har blivit förlängd).

På samma hemsida går det inom kort att läsa närmare beskrivningar av de olika uppdragen.

De studentrepresentantuppdrag som kommer att tillsättas vid mötet är i följande organ och grupperingar vid Uppsala universitet:

 • 1 ledamot och 2 suppleanter i Disciplinnämnden 
 • 3 ledamöter i Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor (SVAM)
 • 1 ledamot i Internationaliseringsrådet
 • 1 ledamot och 1 suppleant i Rådet för lika villkor
 • 1 ledamot i Kvalitetsrådet
 • 9 ledamöter i Stipendienämnden
 • 1 ledamot i Styrgrupp för förvaltningsobjektet lärande och utbildning
 • 1 ledamot i Förvaltningsgrupp för förvaltningsobjektet lärande och utbildning
 • 2 ledamöter i Användargrupp för förvaltningsobjektet lärande och utbildning
 • 1 ledamot i Strategigrupp för IT-frågor
 • 6 ledamöter i Bedömargruppen för PUMA
 • 1 ledamot i Kursklassificeringsgruppen
 • 2 ledamöter i Biblioteksrådet
 • 2 ledamöter i Museirådet
 • 2 ledamöter i Musikrådet
 • 1 ledamot i Styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder
 • 2 ledamöter i Styrelsen för Centrum för forsknings- och bioetik

Relaterat innehåll