Jenny Wrangborg tilldelas Fröding-stipendiet

4 juni 2014

Lördagen den 31 maj annonserade Uppsala studentkårs ordförande Fredrik Pettersson 2014 års Gustaf Fröding-stipendiat

Efter att en jury utsett tre kanidater har Uppsala studentkårs medlemmar fått rösta på den de tycker ska vinna. Stipendiet gick till poeten Jenny Wrangborg med juryns motivering: ”Jenny Wrangborg är en av den moderna arbetarlitteraturens viktigaste röster. Hennes poesi präglas av ett konkret raseri över arbetets utsatthet men också glädjen i kollektivitet och gemenskap.” Gustaf Frödings stipendium år 2014 uppgick till 94 370 kronor.

Ett stort grattis Jenny Wrangborg!

Övriga nominerade var Amanda Svensson och Johannes Anyuru.

Relaterat innehåll