En flerdimensionell bostadsmarknad

10 juni 2014

Uppsala studentkår har under våren tagit fram en ny bostadsrapport.

Rapporten baserar bland annat på enkätsvar från besökare på studentboet.se. Den behandlar dels Studentboets verksamhet, dels hur studenterna ser på sitt boende. Hur litet är studenterna egentligen villiga att bo, och vart går smärtgränsen för hyran? Rapporten ger ett viktigt underlag att ha med sig då bostadssituationen för studenter diskuteras. Bostadsfrågan är inte endimensionell.

Läs rapporten här:
- En flerdimensionell bostadsmarknad. Hur fungerar studentboet.se och hur vill studenterna bo?

Relaterat innehåll