Cirkulär migration och bättre internationalisering

14 mars 2014

Uppsala studentkår välkomnar lagrådsremissen Cirkulär migration och utveckling.

Igår beslutade regeringen att hämta in yttrande från Lagrådet om lagrådsremissen Cirkulär migration och utveckling. Lagförslaget berör främst så kallade tredjelandsdoktorander, doktorander som inte kommer från EU/EES-området, och som hittills ofta tvingats lämna Sverige direkt efter examen. Enligt förslaget ska forskarutbildning i fortsättningen kvalificera till permanent uppehållstillstånd i Sverige, om den nyblivne doktorn väljer att vara kvar i Sverige efter forskarutbildningen. Under forskarutbildningen måste uppehållstillståndet dock förnyas varje år. Vidare ska det bli möjligt för medföljande att arbeta i Sverige. Det ska även bli lättare att stanna i Sverige efter avslutad högskoleutbildning för att stanna kvar och exempelvis söka arbete. 

– Det är mycket bra att regeringen äntligen tar tag i den här frågan. Det har funnits ett stort stöd från universitetens sida. Reformen är till nytta både för doktoranderna och Sverige, kompetens från hela världen tas tillvara, samtidigt som de utomeuropeiska doktorandernas situation kraftigt förbättras. Istället för att skickas ut från landet kan de, om förslagen går igenom, vara kvar. Något som borde vara en självklarhet, säger Li Caldeira Balkeståhl, ordförande för Uppsala studentkårs doktorandnämnd.

– Det är däremot beklagligt att dessa doktorander under doktorandtiden måste förnya sitt uppehållstillstånd varje år. Handläggningstiden kan vara lång, och under denna kan doktorander inte lämna Sverige för att delta i internationella samarbeten. Uppehållstillstånd borde istället beviljas för hela studietiden direkt, säger Li Caldeira Balkeståhl.

– Det här gör Sverige mer attraktivt för duktiga studenter och doktorander. Dessa förbättringar skapar bättre förutsättningar för en starkare internationalisering, vilket är en viktig aspekt för att höja kvaliteten i svensk utbildning och forskning, säger Fredrik Pettersson, ordförande för Uppsala studentkår.

Läs mer:
- Skrivelse från Doktorandnämnden angående s.k. tredjelandsdoktoranders uppehållstillstånd

Relaterat innehåll