Pressmeddelande: studentomröstning genomförs på TekNat-fakulteten

12 november 2012

Om studentomröstningen på TekNat-fakulteten.

Tiden är snart inne för att ansöka om kårstatus för de studentorganisationer som vill bli studentkårer vid Uppsala universitet. Med anledning av detta genomför Uppsala studentkår och Uppsala teknolog- och naturvetarkår gemensamt en omröstning 12-18 november där alla studenter vid TekNat-fakulteten får rösta om vilken organisation de vill se som sin formella studentröst. Enligt tidigare diskussioner skulle resultatet av omröstningen vara avgörande för vilken av organisationerna som skulle ansöka om kårstatus för TekNat-fakulteten. Eftersom båda parter inte kommit överens om kravet på valdeltagande är det dock inte längre säkert att omröstningen blir bindande för någon av organisationerna.

- Det här är en demokratifråga. De experter vi tillfrågat anser att 50 procents valdeltagande är ett minimum för att vara demokratisk i den här sortens val, säger Yasmin Hussein, vice ordförande för Uppsala studentkår med utbildningspolitiskt ansvar. Vi tror att över hälften av TekNat-studenterna kommer att göra sina röster hörda. Gör de inte det blir det upp till universitetet att avgöra frågan, säger Yasmin Hussein.

- Vi hoppas såklart på ett högt valdeltagande. För att Uppsala studentkår med gott samvete ska kunna avstå från att söka kårstatus för TekNat-fakulteten måste vi se att studenterna vid TekNat stödjer oss i det beslutet. För ett tillförlitligt resultat krävs att minst hälften av TekNat-studenterna har uttryckt en vilja om hur de vill bli representerade, säger Klara Ellström, ordförande för Uppsala studentkår.

- I slutändan handlar detta om en splittring av Uppsala studentkår som kan leda till sämre studentinflytande för flera studentgrupper. Med hänsyn till de studenter som delar våra farhågor måste vi kräva minst 50 procents valdeltagande och en tydlig majoritet för UTN för att vi ska kunna godta en balkanisering av studentrösten, säger Magnus Olofsson, vice ordförande med studiesocialt ansvar för Uppsala studentkår.

Pressmeddelandet i pdf-format.

Relaterat innehåll