Ny ledning för Uppsala studentkår

7 maj 2012

Efter konstituerande fullmäktige (2 maj) står det klart att en koalition bestående av Gröna studenter (GS), Vänsterns studentförbund (VSF), Feministiskt studentinitiativ (FI), Piratstudenterna (PS) och S-studenter (S) kommer att leda Uppsala studentkår kommande verksamhetsår 2012/2013.

Till ordförande för det kommande året valdes Klara Ellström (PS). Klara är 24 år, kommer från Falköping, har läst humanekologi och samhällsgeografi och arbetar för tillfället som studiebevakare vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Till vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar valdes Yasmin Hussein (S). Yasmin är 23 år, kommer från Göteborg, har läst statistik och sitter för tillfället i Uppsala studentkårs styrelse (2011/2012).

Magnus Olofsson (GS) valdes till vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor. Magnus kommer från Lund, är 26 år och läser hållbar utveckling inom samhällsvetarprogrammet. Han sitter för tillfället i Uppsala studentkårs styrelse (2011/2012).

Den nya styrelsen består totalt av 11 ledamöter. Utöver presidiet 8 ledamöter, två från vardera GS, VSF och FI, samt en från PS och en från S.

Den nya ledningen tillträder den 1 juli.

För ytterligare information, kontakta:
Klara Ellström, tillträdande ordförande, tfn 0736-54 78 59
Yasmin Hussein, tillträdande vice ordförande, tfn 0727-00 66 46
Magnus Olofsson, tillträdande vice ordförande, tfn 0705-72 96 79

Karin Nordlund, kårordförande 11/12, tfn 0761-09 80 01

Relaterat innehåll