Ny jämlikhetsplan

16 maj 2012

Den sjunde maj antog Uppsala studentkårs fullmäktige den jämlikhetsplan som kommer att gälla till 2014.

Planen har tagits fram av en liten  grupp arvoderade under ledning av kårens jämlikhets­ansvarig Cecila Brenner. En ny plan ska skrivas var tredje år och är en del i den jämlikhetsansvarigas uppdrag. Cecili­a påpekar att det finns ett antal viktiga förändringar som gjorts, bland annat att jämställdhetsplanen, som tidigare existera­t parallellt med jämlikhets­planen nu är inkluderad i den senaste planen. 

- Eftersom det är en relativt liten organisatio­n kan det bli smidigare och mer lättillgängligt att ha alla riktlinjer och mål samlade i ett dokument. 

Jämlikhetsplanen har två huvudfunktioner; dels att fungera som riktlinjer kring hur man ska agera mot varandra inom kåren, dels som ett stöd i hur påverkansarbetet mot universitetsnämnder och liknande ska fungera. 

- Det är ett viktigt verktyg för att undvika diskriminering i vardagen. Eftersom man alltid utgår från sina egna erfarenheter så är det lätt att missa att vara inkluderande. Då är det bra att ha ett dokument att falla tillbaka på. 

Mycket arbete har lagts ned på att ge fler möjlighet att lättare ta till sig planen. Genom den bilaga som förklarar ovanliga termer hoppas Cecilia att man kommit en bit på vägen. 

- Vi vill göra den så lättillgänglig som möjligt. Bara för att du känner dig osäker på innebörden i “juridiskt kön” ska inte det hindra dig från att till fullo ta till sig jämlikhetsplanen. 

Jämlikhetsplanen finns tillgänglig i fysisk form på Uppsala studentkår och finns även tillgänlig på hemsidan. För att komma till planen, klicka här

 

Relaterat innehåll