7 krav för en bättre studentstad

19 augusti 2014

Inför valen i september i år ställer Uppsala studentkår 7 krav för en bättre studentstad.

Målet är att kraven blir verklighet under nästa mandatperiod. Kraven presenterades tidigare under dagen på en presskonferens. De riktas framförallt mot Uppsala kommun och landsting.
 
Uppsala studentkår vill bland annat att det under nästa mandatperiod byggs 4000 hyresrätter, ges billigare tandvård för studenter och bättre studentrabatt på bussen, samt att det genomförs en cykelsatsning i Uppsala. Uppsala studentkår vill också se satsningar på studie- och yrkesvägledningen i skolorna i kommunen för att motverka den sociala snedrekryteringen, fler förskolor närmare campusområdena och att verksamhetsförlagd utbildning, VFU, förbättras.

– Med våra 7 krav ger vi politikerna i Uppsala kommun och landsting tydliga direktiv om vad som behövs för att Uppsala ska bli en bättre studentstad. Vi vill nu se att partierna tillsammans med kåren jobbar vidare med frågorna, säger Caisa Lycken, ordförande vid Uppsala studentkår.

– Som den studentstad Uppsala är förväntar vi oss också att studenterna ska ha bra villkor här. En student som blir antagen till Uppsala universitet ska, till exempel, inte behöva oroa sig för att inte hitta bostad, utan kunna fokusera på en spännande studietid, säger Miranda Cox, vice ordförande vid Uppsala studentkår.
 
Ni hittar Uppsala studentkårs 7 krav för en bättre studentstad via länkarna nedan:
- 7 krav för en bättre studentstad (PDF)
- http://www.uppsalastudentkar.se/7krav

Relaterat innehåll