Jämlikhetsutskottet

Välkommen till Jämlikhetsutskottet!

Uppsala studentkårs jämlikhetsutskott arbetar för att Uppsala universitet ska vara tillgängligt och välkomnande för alla som kommer hit.

Jämlikhetsutskottet består av engagerade studenter från hela universitetet som möts en gång i månaden för att diskutera, utbyta erfarenheter och söka hjälp och stöd för olika projekt. Gruppen fungerar inte bara som ett nätverk och diskussionsforum, utan kan även arrangera föreläsningar, undersökningar, utbildningar och annat som gruppens medlemmar vill. Genom kårens jämlikhetsansvarige utgör gruppen också en kommunikationskanal till universitetets Rådet för lika villkorMedlemskap är helt öppet, ingen föranmälan krävs och det går förstås bra att bara komma dit och lyssna.

Jämlikhetsgruppens Facebooksida.

Har du en fråga eller vill du få en kallelse till nästa möte? Kontakta Uppsala studentkårs jämlikhetsansvarige på jamlikhet [at] us.uu.se!