Esmeralda - arbetar för mångfalden

Gå till ESMeraldas hemsida: www.esmeralda.nu

Det är viktigt att alla ska få en chans att sikta mot den framtid man önskar. Därför arbetar ESMeralda för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen till högskolan. Personer från akademiska hem väljer i större grad att studera vidare i jämförelse med de från icke- akademiska hem och det är självklart inte rätt att bakgrunden ska avgöra vilka som studerar vidare och vilka som inte gör det. ESMeraldas mångfaldsarbete drivs genom tre parallella projekt.

Läxläsningen
Läxläsningen riktar sig till högstadieelever. Målet med läxläsningen är inte att se till så att absolut alla elever väljer att studera på högskola, utan att inspirera och ge alla den valmöjligheten. Högstadieelever besöker läxläsningen för att få hjälp med allt från matematik till svenska och engelska.

Vi bedriver läxläsning på tre skolor:
Valsätraskolan – Tisdagar 17-19
Gränby bibliotek – Tisdagar 15.30-17
Treklangen (istället för Gottsundaskolan) – Onsdagar 17-19

Hayat
Hayat är ESMeraldas mentorsprojekt som riktar sig till elever som går SPRINT-programmet på gymnasiet. Mentorerna har två adepter var och träffas en gång i veckan för att göra någon önskad aktivitetet tillsammans. Detta kan vara allt från att läsa läxor tillsammans, fika och prata eller gå på bio till att besöka Uppsala universitets campus eller andra intressanta platser.

Studentambassadörerna
Studentambassadörer är en annan del av ESMeraldas verksamhet. Syftet med projektet är att inspirera och informera om högre studier för att ingen ska välja bort högskolestudier av fel anledning. Studenter som själva tillhör målgruppen ställer därför upp och besöker klasser för att berätta om sin egen väg in till högre studier.

För mer information, kontakta
Cecilia Brenner,
Verksamhetsledare för Mångfaldsbyrån ESMeralda
esmeralda [at] us.uu.se
018-480 31 34 alt. 070-720 83 61